Genesis

GENESIS 1 - 5

NA POČÁTKU: Příběh nebe a země; V Boží zahradě; První hřích; Kain a Abel; Adamovo potomstvo

-

Stáhnout

GENESIS 6 - 10

Zkažená země; Postav si archu; Potopa; Nový začátek; Boží smlouva se stvořením; Sem, Cham a Jáfet; Původ národů země

-

Stáhnout

GENESIS 11 - 17

Bábel; Semovo potomstvo; Terachovo potomstvo; PRAOTCOVÉ: Odejdi ze své země; Abram v Egyptě; Rozchod s Lotem; Lotovo vysvobození; Melchisedech; Boží smlouva s Abramem; Izmael; Potvrzení smlouvy

-

Stáhnout

GENESIS 18 - 21

Tři hosté; Deset spravedlivých; Zkáza Sodomy; Lotovy dcery; Sára mezi Filištíny; Izák a Izmael; Studna přísahy

-

Stáhnout

GENESIS 22 - 24

Nejtěžší zkouška; Náchorovo potostvo; Pohřebiště v Hebronu; Izákovo ženění; 

-

Stáhnout

GENESIS 25 - 27

Abraham umírá; Izmaelovo potomstvo; Jákob a Ezau; Rebeka mezi Filištíny; Zápas o studny; Jákob uchvacuje požehnání; Ezauovo ženění

-

Stáhnout

GENESIS 28 - 31

Ezauovo ženění; Žebřík do nebe; Jákobovo ženění; Jákobovy děti; Jákobovo zbohatnutí; Útěk od Lábana; Mohyla svědectví

-

Stáhnout

GENESIS 32 - 35

Dvojí tábor; Tvé jméno bude Izrael; Setkání s Ezauem; Dína mezi Šechemskými; Návrat domů

-

Stáhnout

GENESIS 36 - 39

Ezauovo potomstvo; JOSEF A JEHO BRATŘI: Mistr snů; Juda a Támar; Josef v Egyptě

-

Stáhnout

GENESIS 40 - 43

Číšník a pekař; Faraonovy sny; Josef správcem Egypta; Jste špehové!; Budou jíst se mnou

-

Stáhnout

GENESIS 44 - 47

Stříbrný pohár; Já jsem Josef!; Neboj se jít do Egypta; V kraji Gošen; Egyptský hlad; Nepohřbívej mě v Egyptě

-

Stáhnout

GENESIS 48 - 50

Manases a Efraim; Jákobova závěť; Pochovejte mě k mým otcům; Pochovejte mě k mým otcům; Odpusť nám; Bůh vás odsud vyvede

-

Stáhnout

 

GENESIS 1

NA POČÁTKU: Příběh nebe a země

-

Stáhnout

GENESIS 2

V Boží zahradě

-

Stáhnout

GENESIS 3

První hřích

-

Stáhnout

GENESIS 4

Kain a Abel

-

Stáhnout

GENESIS 5

Adamovo potomstvo

-

Stáhnout

GENESIS 6

Zkažená země; Postav si archu

-

Stáhnout

GENESIS 7

Potopa

-

Stáhnout

GENESIS 8

Nový začátek

-

Stáhnout

GENESIS 9

Boží smlouva se stvořením; Sem, Cham a Jáfet

-

Stáhnout

GENESIS 10

Původ národů země

-

Stáhnout

GENESIS 11

Bábel; Semovo potomstvo; Terachovo potomstvo

-

Stáhnout

GENESIS 12

PRAOTCOVÉ: Odejdi ze své země; Abram v Egyptě

-

Stáhnout

GENESIS 13

Rozchod s Lotem

-

Stáhnout

GENESIS 14

Lotovo vysvobození; Melchisedech

-

Stáhnout

GENESIS 15

Boží smlouva s Abramem

-

Stáhnout

GENESIS 16

Izmael

-

Stáhnout

GENESIS 17

Potvrzení smlouvy

-

Stáhnout

GENESIS 18

Tři hosté; Deset spravedlivých

-

Stáhnout

GENESIS 19

Zkáza Sodomy; Lotovy dcery

-

Stáhnout

GENESIS 20

Sára mezi Filištíny

-

Stáhnout

GENESIS 21

Izák a Izmael; Studna přísahy

-

Stáhnout

GENESIS 22

Nejtěžší zkouška; Náchorovo potomstvo

-

Stáhnout

GENESIS 23

Pohřebiště v Hebronu

-

Stáhnout

GENESIS 24

Izákovo ženění

-

Stáhnout

GENESIS 25

Abraham umírá; Izmaelovo potomstvo; Jákob a Ezau

-

Stáhnout

GENESIS 26

Rebeka mezi Filištíny; Zápas o studny

-

Stáhnout

GENESIS 27

Jákob uchvacuje požehnání

-

Stáhnout

GENESIS 28

Ezauovo ženění; Žebřík do nebe

-

Stáhnout

GENESIS 29

Jákobovo ženění; Jákobovy děti

-

Stáhnout

GENESIS 30

Jákobovy děti; Jákobovo zbohatnutí

-

Stáhnout

GENESIS 31

Útěk od Lábana; Mohyla svědectví

-

Stáhnout

GENESIS 32

Dvojí tábor; Tvé jméno bude Izrael

-

Stáhnout

GENESIS 33

Setkání s Ezauem; Dína mezi Šechemskými

-

Stáhnout

GENESIS 34

Dína mezi Šechemskými

-

Stáhnout

GENESIS 35

Návrat domů

-

Stáhnout

GENESIS 36

Ezauovo potomstvo

-

Stáhnout

GENESIS 37

JOSEF A JEHO BRATŘI: Mistr snů

-

Stáhnout

GENESIS 38

Juda a Támar

-

Stáhnout

GENESIS 39

Josef v Egyptě

-

Stáhnout

GENESIS 40

Číšník a pekař

-

Stáhnout

GENESIS 41

Faraonovy sny; Josef správcem Egypta

-

Stáhnout

GENESIS 42

Jste špehové!

-

Stáhnout

GENESIS 43

Budou jíst se mnou

-

Stáhnout

GENESIS 44

Stříbrný pohár

-

Stáhnout

GENESIS 45

Já jsem Josef!

-

Stáhnout

GENESIS 46

Neboj se jít do Egypta; V kraji Gošen

-

Stáhnout

GENESIS 47

V kraji Gošen; Egyptský hlad; Nepohřbívej mě v Egyptě

-

Stáhnout

GENESIS 48

Manases a Efraim

-

Stáhnout

GENESIS 49

Jákobova závěť; Pochovejte mě k mým otcům

-

Stáhnout

GENESIS 50

Pochovejte mě k mým otcům; Odpusť nám; Bůh vás odsud vyvede

-

Stáhnout