Kazatel

KAZATEL 1 - 3

Všechno je marnost; Bídný úkol; Nic jsem si neodepřel; Omrzel mě život; Vše má svůj čas; Z prachu do prachu

-

Stáhnout

KAZATEL 4 - 7

Závidím mrtvým; Dvěma je lépe; Nespěchej mluvit; Peněz se nenasytíš; Jak přišel, tak odchází; Duše zůstává hladová; Ve stínu moudrosti; Viděl jsem všechno

-

Stáhnout

KAZATEL 8 - 10

Nikdo neovládne vítr; Nikdo nemůže pochopit; Žij, dokud můžeš; Moudrost je lepší než síla; Hloupost na nejvyšších místech; Nezlořeč králi

-

Stáhnout

KAZATEL 11 - 12

Neskládej ruce; Raduj se z mládí; Než slunce zhasne; Epilog

-

Stáhnout