18. 2. 2019 Boží láska demonstrována

 

On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? 

Římanům 8:32

Když procházíme zkouškou, máme sklon ptát se sami sebe: "Opravdu mě Bůh miluje? Jak to, že to nevidím?" Když se to stane, je čas jít ke kříži, protože Boží láska k nám je navěky zobrazena křížem.

Bůh obětoval svého Syna, aby za nás trpěl a zemřel na kříži. Ježíš byl za nás proboden na sedmi místech - na hlavě korunou z trní, na rukou a na nohou hřeby, a v boku a srdci oštěpem římského vojáka.

Ježíš měl na hlavě korunu z trní, abychom my mohli mít zdravou mysl nezatíženou strachem, obavami, vinou, depresí, úzkostmi a stresem.

Když Ježíš poprvé ukázal své probodené ruce svým učedníkům, řekl jim: "Pokoj vám." (Jan 20,19-20). Chtěl, aby věděli, že v Jeho dokončeném díle najdou pokoj, vyjádřený jeho probodenýma rukama. Čím víc se díváme na Jeho dokončené dílo, kterým nám vykoupil naprosté odpuštění všech našich hříchů, tím více bude naše svědomí klidné a budeme zažívat odpočinek.

Ježíšovy nohy Ho přivedly na místa, kde byl nedostatek, nemoci, odmítnutí, odsouzení a dokonce i smrt. A tyto nohy byly probodeny, takže my už se v takových místech nemusíme nacházet a trpět, protože nás od nich osvobodil.

Krev a voda proudily z Ježíšova boku, když byl proboden (viz Jan 19:34). Lékařská věda nám řekne, že to znamená, že jeho srdce se roztrhlo. Ježíš zemřel doslova na zlomené srdce, aby naše srdce mohlo být naplněno radostí.

A právě jako Eva během spánku vyšla z Adamova boku, Kristova nevěsta, církev, vyšla z Ježíšova probodeného boku a smrti. Ježíš zemřel za nás, Jeho neposkvrněnou nevěstu, a dnes žije, aby se o nás postaral.

Milovaní, jediné člověkem vyrobené věci v nebi jsou dnes jizvy na Jeho těle. Ony zůstanou navěky jako symboly Jeho věčné lásky a vášně pro nás. Takže pokud Bůh neušetřil svého Syna, ale obětoval ho za nás, proč by nám zároveň s ním nedal všechno!

 

Zdroj: Daily Grace Inspiration; Joseph Prince Ministries; josephprince.org