22.2.2019 Vejděme do Jeho odpočinutí

Kdo totiž vešel do jeho odpočinutí, ten také odpočinul od svého díla, tak jako Bůh od svého. Pospěšme si tedy vejít do onoho odpočinutí, aby nikdo nepadl podle stejného příkladu neposlušnosti.

Židům 4:10-11

Naší "prací" je vstoupit do Jeho odpočinku

Než začne stát a chodit, učí se dítě nejdříve sedět. Křesťanský život také začíná sezením. Bůh nás "spolu s ním ... probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši" (Efezským 2: 6). Jak dobře se potom naučíme chodit, závisí na tom, jak dobře sedíme a odpočíváme v dokončeném díle Kristově.

Zaslíbená země byla zemí odpočinku, kde Bůh slíbil svému lidu "velká a dobrá města, která jsi nevystavěl, domy plné všelijakých dobrých věcí, které jsi nenaplnil, vykopané studny, které jsi nevykopal, vinice a olivové háje, které jsi nevysadil." (Deuteronomium 6: 10-11).

Ale po čtyřicet let putoval Boží lid pouští, protože odmítli uvěřit, že jim Bůh dal zemi, kde bylo vše připraveno - práce byla dokončena. Nemohli uvěřit, že Bůh jim dal zemi plnou dobrých věcí, aby si je užívali, zemi, která oplývala bohatou hojností, kterou tam pro ně Bůh připravil.

Dnes jsou věřící, kteří stále nemohou uvěřit, že Ježíšovo dílo je skutečně kompletní a ukončené. Snaží se dodělat již dodělanou práci, ukončit ukončenou práci a porazit poraženého ďábla.

Dnes existují věřící, kteří stále pracují a snaží se uzdravovat, mít úspěch a vítězit. Bůh chce, abychom se přestali namáhat a začali věřit v Jeho lásku k nám. Chce, abychom přestali pracovat a bojovat, a začali odpočívat a věřit v Jeho milost vůči nám.

Jedinou "prací", kterou pro nás dnes má, je vstoupit do Jeho odpočinutí. Na tom, abychom vstoupili do Jeho odpočinutí, musíme pracovat každý den. Musíme vnitřně odpočívat a věřit, že práce již byla vykonána, že už je hotová, a důvěřovat v Boží nezaslouženou laskavost vůči nám. Musíme odpočinout v Ježíši, naší pravé arše, která nás provede bouřlivými vodami.

Takže, "jestliže dnes uslyšíte Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ... pospěšme si tedy vejít do onoho odpočinutí" (Židům 4: 7, 11). Pojďme do jeho odpočinutí. Pojďme se posadit společně s Kristem na nebeských místech; potom budeme běhat a nebudeme unaveni (viz Izaiáš 40:31)!

Převzato z Daily Grace Inspiration, 22.2.2019; Joseph Prince Ministries