26.2.2019 Správné místo, správný čas

26. února 2019

Ježíš mu řekl [Petrovi], "abychom je neurazili, jdi k jezeru a nahoď udici. V ústech první chycené ryby najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim ho za mě i za sebe." Matouš 17: 26-27

Cokoli budeme potřebovat, Ježíš ví, kde to můžeme získat a od koho to můžeme dostat. Ježíš nás může postavit na správném místo ve správný čas!

Když chtěl Petr zaplatit chrámovou daň, Ježíš mu řekl, aby ji získal od první ryby, kterou chytí v moři (viz Mat. 17: 26-27). Poté, když Ježíš potřeboval oslátko, aby mohl jet do Jeruzaléma, řekl dvěma ze svých učedníků, ve které vesnici ho najdou (viz Matouš 21: 1-3). Když Ježíš potřeboval místo, kde by se svými učedníky slavil Pasach, dal dvěma svým učedníkům konkrétní pokyny ohledně toho, s kým se mají setkat a následovat ho a co říci pánovi domu, který už připravil velkou horní místnost! (viz Marek 14: 13-15)

Není úžasné vědět, že Ježíš ví, co potřebujeme, a už nám to v budoucnosti připravil a zajistil, že uspějeme? Když v Něj vložíme svou důvěru a spočineme v Jeho srdci plném lásky, jeho pokoj nás povede, abychom udělali správnou věc ve správný čas na správném místě!

Volně přeloženo z Meditate Devotional; 26.2.2019; josephprince.org