21.2.2019 A to všechno vám bude přidáno

Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.
Matouš 6:33
Jste pravděpodobně zodpovědný člověk, který se stará o svoji rodinu, ujišťuje se, že je co jíst, že je dost peněz na potřeby vašeho dítěte, na jeho pohodlí a vzdělání atd. Co nám však na tyto naše každodenní starosti říká Bůh? Podle Matouše 6:31 nám říká: "Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘" Neříká nám, že všechny tyto věci nepotřebujeme, protože ve stejné části Písma čteme: "Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete." (Matouš 6:32). Takže Bůh se stará o to, že tyto věci máme. Chce, abychom je všechny měli. Ve skutečnosti chce, aby nám všechny tyto věci byly přidány. A říká nám, že způsob, jakým se nám tyto věci přidávají, je ten, že hledáme nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Proto je naší prvořadou prioritou denně hledat Boží království a Jeho spravedlnost.
Ale co je spravedlnost? Spravedlnost neznamená správné chování. Je to spravedlivé postavení před Otcem. Je to skutečnost, že jsme očištěni od veškeré naší viny a tím schopni stát před Bohem. Není to něco, co bychom získali díky správnému chování. Je to dar od Boha. Pavel to nazývá "dar spravedlnosti" (Římanům 5:17). A "usilovat" o tento dar znamená být si vědomi skutečnosti, že ho máme, a vyznat, že máme spravedlivé postavení v Kristu. Tato spravedlnost, o níž nám bylo řečeno, abychom ji hledali, nevyplývá z našeho chování, ale ze spravedlivého postavení před Bohem, a dostáváme ji jako dar, když jsme spaseni. Na kříži Ježíš nejen odstranil naše hříchy, ale také nám dal svou spravedlnost, ospravedlnil nás, abychom dnes mohli směle stát před Božím trůnem a svobodně přijímat všechno, za co pro nás zemřel! Pokud dnes chcete zajistit své rodině dobré věci v životě, buďte si jistí, že váš nebeský Otec ví, že tyto věci potřebujete. Jen hledejte Jeho spravedlnost, ne svoji spravedlnost, a "všechny tyto věci vám budou přidány"!

 

Převzato z Daily Grace Inspiration 21.3.2019, Joseph Prince Ministries, josephprince.org.