1. Korintským

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

1. KORINTSKÝM 1 - 6 (1kor_1 {0:00}; 1kor_2 {4:32}; 1kor_3 {7:05}; 1kor_4 {10:26}; 1kor_5 {13:48}; 1kor_6 {15:57})

Je Kristus rozdělen?; Bláznivé kázání; Kristova mysl; Jeden sázel, druhý zaléval; Blázni pro Krista; Kvas v těstě; Soudy v církvi; Nepatříte sami sobě

Stáhnout

1. KORINTSKÝM 7 - 11 (1kor_7 {0:00}; 1kor_8 {6:21}; 1kor_9 {8:35}; 1kor_10 {12:55}; 1kor_11 {17:40})

Dar manželství; Zůstaň, jak jsi; Času je málo; Svoboda a ohleduplnost; Svoboda a obětavost; Svoboda a svatost; Svoboda a zodpovědnost; Pokrývka hlavy; Večeře Páně

Stáhnout

1. KORINTSKÝM 12 - 16 (1kor_12 {0:00}; 1kor_13 {4:10}; 1kor_14 {6:04}; 1kor_15 {11:42}; 1kor_16 {19:30})

Různé dary téhož ducha; Různé části téhož těla; Bez lásky nejsem nic; Jazyky a proroctví; Pořádek při shromáždění; Kristovo vzkříšení; Naše vzkříšení; Způsob vzkříšení; Plány a pozdravy

Stáhnout