Joel

Zdroj obrázku: https://www.alamy.es/

JOEL 1 - 4 (joe_1 {0:00}; joe_2 {3:28}; joe_3 {9:00}; joe_4 {9:53})

Zničená země; Vyhlaste půst; Strašlivé vojsko; Hospodin se slituje; Déšť Ducha; Údolí rozsudku; Požehnaný Sion

Stáhnout