David je korunován za krále

Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

2. SAMUELOVA 1 - 4 (2sam_1 {0:00}; 2sam_2 {4:21}; 2sam_3 {10:04}; 2sam_4 {17:14})

DAVIDŮV VZESTUP: Zpráva o Saulově smrti; Jak padli hrdinové!; David králem Judy; Iš-bošet králem Izraele; Abnerův konec; Iš-bošetův konec

Stáhnout

2. SAMUELOVA 5 - 10 (2sam_5 {0:00}; 2sam_6 {4:06}; 2sam_7 {8:18}; 2sam_8 {13:22}; 2sam_9 {16:28}; 2sam_10 {18:56})

David králem celého Izraele; Přenesení truhly do Jeruzaléma; Boží smlouva s Davidem; Davidova vítězství; David a Mefibošet; Porážka Amonců a Aramejců

Stáhnout

2. SAMUELOVA 11 - 13 (2sam_11 {0:00}; 2sam_12 {4:52}; 2sam_13 {10:40})

DAVIDŮV PÁD: David a Batšeba; Ten muž jsi ty!; Amnon a Támar; Abšalomova pomsta

Stáhnout

2. SAMUELOVA 14 - 17 (2sam_14 {0:00}; 2sam_15 {6:27}; 2sam_16 {13:08}; 2sam_17 {17:26})

Příběh tekojské vdovy; Abšalomův převrat; David na útěku; Abšalomovi rádci; Abšalomův konec

Stáhnout

2. SAMUELOVA 18 - 20 (2sam_18 {0:00}; 2sam_19 {6:18}; 2sam_20 {15:18})

Abšalomův konec; Synáčku můj!; Král se vrací; Šebovo povstání

Stáhnout

2. SAMUELOVA 21 - 24 (2sam_21 {0:00}; 2sam_22 {4:50}; 2sam_23 {10:52}; 2sam_24 {16:39})

EPILOG: Hlad a válka v zemi; Davidův žalm; Poslední slova; Davidovi hrdinové; Sčítání lidu a Boží trest; David staví oltář

Stáhnout