Malachiáš

Zdroj obrázku: https://redemptionbiblechurch.org/

MALACHIÁŠ 1 - 3 (mal_1 {0:00}; mal_2 {3:31}; mal_3 {7:14})

Miluji vás; Pohrdáte mým jménem; Varování kněžím; Jste nevěrní; Unavujete Hospodina; Okrádáte mě; Urážíte mě; Hospodinův den

Stáhnout