Micheáš

Zdroj obrázku: https://www.truthunity.net/

MICHEÁŠ 1 - 7 (mic_1 {0:00}; mic_2 {3:26}; mic_3 {6:16}; mic_4 {8:40}; mic_5 {12:08}; mic_6 {14:56}; mic_7 {18:05})

Hospodin přichází; Soud nad Judou; Běda hrabivcům; Falešní proroci; Pastýř Izraele; Obvinění izraelských vůdců; Na horu Hospodinovu; Příslib záchrany; Vládce z Betléma; Vítězný pozůstatek; Hospodinova žaloba; Hřích a trest; Zkažený lid; Mým světlem je Hospodin; Kdo je jako ty?

Stáhnout