Zachariáš

Zdroj obrázku: https://free.messianicbible.com/

ZACHARIÁŠ 1 - 7 (zac_1 {0:00}; zac_2 {3:32}; zac_3 {6:15}; zac_4 {8:15}; zac_5 {10:24}; zac_6 {12:19}; zac_7 {14:52})

Vrátí se ke mně; Koně v myrtoví; Rohy a kováři; Muž s měřicí šňůrou; Očištění velekněze; Zlatý svícen a dvě olivy; Letící svitek; Žena v koši; Čtyři vozy; Koruna pro velekněze; Půst a spravedlnost

Stáhnout

ZACHARIÁŠ 8 - 14 (zac_8 {0:00}; zac_9 {4:06}; zac_10 {7:30}; zac_11 {10:06}; zac_12 {13:30}; zac_13 {16:38}; zac_14 {18:34})

Vrátím se na Sion; Osud nepřátel; Pokorný král; Hospodin navštíví svůj lid; Ovce a pastýři; Spása Jeruzaléma; Pláč nad Probodeným; Očista od modlářství; Hospodinův den

Stáhnout