Zdroj obrázku: pixabay.com

SOUDCŮ 1 - 3 (sou_1 {0:00}; sou_2 {6:57}; sou_3 {11:43})

ÚPADEK: Dobývání zbytku země; Neposlušnost Izraele

Stáhnout

SOUDCŮ 4 - 6 (sou_4 {0:00}; sou_5 {5:10}; sou_6 {11:12})

Neposlušnost Izraele; ZACHRÁNCI: Otniel; Ehud; Šamgar; Debora; Debořina píseň; Gedeon

Stáhnout

SOUDCŮ 7 - 9 (sou_7 {0:00}; sou_8 {6:18}; sou_9 {13:22})

Za Hospodina a Gedeona!; Smrt midiánských králů; Gedeonův efod; Abimelech

Stáhnout

SOUDCŮ 10 - 13 (sou_10 {0:00}; sou_11 {3:19}; sou_12 {10:56}; sou_13 {14:00})

Tola; Jiftach; Ibcan; Elon; Abdon; Narození Samsona

Stáhnout

SOUDCŮ 14 - 16 (sou_14 {0:00}; sou_15 {4:33}; sou_16 {8:50})

Samsonova svatba; Samsonova pomsta; Samson a Dalila; Samsonova smrt

Stáhnout

SOUDCŮ 17 - 19 (sou_17 {0:00}; sou_18 {2:26}; sou_19 {8:35})

BEZ KRÁLE: Míkova svatyně; Danova svatyně; Gibejská hanebnost

Stáhnout

SOUDCŮ 20 - 21 (sou_20 {0:00}; sou_21 {9:08})

Benjamínská válka; Co si počneme?

Stáhnout