Zjevení

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

ZJEVENÍ 1 - 3 (zje_1 {0:00}; zje_2 {4:33}; zje_3 {10:03})

Prolog; Tvář jako slunce; Církvi v Efesu; Církvi ve Smyrně; Církvi v Pergamonu; Církvi v Thyatirech; Církvi v Sardách; Církvi ve Filadelfii; Církvi v Laodikeji

Stáhnout

ZJEVENÍ 4 - 9 (zje_4 {0:00}; zje_5 {2:28}; zje_6 {5:17}; zje_7 {8:48}; zje_8 {12:27}; zje_9 {15:12})

Nebeský trůn; Zapečetěná kniha; Prvních šest pečetí; Sto čtyřiačtyřicet tisíc; Nesčíslný zástup; Sedmá pečeť; První čtyři polnice; Pátá polnice; Šestá polnice

Stáhnout

ZJEVENÍ 10 - 14 (zje_10 {0:00}; zje_11 {2:16}; zje_12 {6:31}; zje_13 {9:56}; zje_14 {13:43})

Anděl s otevřenou knížkou; Dva svědkové; Sedmá polnice; Žena a drak; Šelma vystupující z moře; Šelma vystupující ze země; Píseň Beránkových paniců; Tři andělé; Sklizeň země

Stáhnout

ZJEVENÍ 15 - 18 (zje_15 {0:00}; zje_16 {1:54}; zje_17 {5:53}; zje_18 {9:42})

Mojžíšova a Baránkova píseň; Sedm číší Božího hněvu; Nevěstka sedící na šelmě; Pád Babylonu

Stáhnout

ZJEVENÍ 19 - 22 (zje_19 {0:00}; zje_20 {4:33}; zje_21 {7:58}; zje_22 {13:28})

Svatba Beránkova; Jezdec na bílém koni; Tisíc let; Poslední soud; Činím vše nové; Zářící město; Přijdu brzy; Epilog

Stáhnout