Truhla smlouvy

Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

1. KRÁLOVSKÁ 1 - 2 (1kra_1 {0:00}; 1kra_2 {9:46})

ŠALOMOUN: Boj o trůn; Šalomoun králem; Davidova smrt

Stáhnout

1. KRÁLOVSKÁ 3 - 6 (1kra_3 {0:00}; 1kra_4 {5:20}; 1kra_5 {8:04}; 1kra_6 {14:17})

Dej mi moudrost; Šalomounův soud; Správa království; Šalomounovo bohatství a moudrost; Přípravy na stavbu chrámu; Hospodinův chrám

Stáhnout

1. KRÁLOVSKÁ 7 - 8 (1kra_7 {0:00}; 1kra_8 {9:10})

Hospodinův chrám; Šalomounův palác; Vybavení chrámu; Vnesení truhly; Vyslýchej na nebi; Zasvěcení chrámu

Stáhnout

1. KRÁLOVSKÁ 9 - 11 (1kra_9 {0:00}; 1kra_10 {5:12}; 1kra_11 {10:51})

Zasvěcení chrámu; Šalomounovy úspěchy; Královna ze Sáby; Sláva a bohatství; Šalomounovo odvrácení; Královi protivníci; Jeroboámova vzpoura

Stáhnout

1. KRÁLOVSKÁ 12 - 14 (1kra_12 {0:00}; 1kra_13 {6:35}; 1kra_14 {13:09})

ROZDĚLENÍ: Odtržení severního království; Jeroboám, král izraelský; Proroctví proti bételskému oltáři; Proroctví proti Jeroboámovi; Rechoboám, král judský

Stáhnout

1. KRÁLOVSKÁ 15 - 18 (1kra_15 {0:00}; 1kra_16 {6:35}; 1kra_17 {13:21}; 1kra_18 {17:26})

Abiáš, král judský; Asa, král judský; Nádab, král izraelský; Baaša, král izraelský; Ela, král izraelský; Zimri, král izraelský; Omri, král izraelský; Achab, král izraelský; ELIÁŠ: Boží muž; Baal, nebo Hospodin?

Stáhnout

1. KRÁLOVSKÁ 19 - 21 (1kra_19 {0:00}; 1kra_20 {4:42}; 1kra_21 {14:07})

Tichý, jemný hlas; Válka s Aramejci; Proroctví proti Achabovi; Nábotova vinice

Stáhnout

1. KRÁLOVSKÁ 22 (1kra_22 {0:00})

Lživý duch; Jošafat, král judský; Achaziáš, král izraelský

Stáhnout