Marek

Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

MAREK 1 - 4 (mar_1 {0:00}; mar_2 {6:43}; mar_3 {11:53}; mar_4 {17:17})

Hlas volajícího; Království je blízko; Zázraky v Kafarnaum; Kdybys jen chtěl; Co je snadnější?; Nové víno; Pán soboty; Boží Syn; Dvanáct apoštolů; Rozdělený dům; Ježíšova rodina; Podobenství o rozsévači; Jiná podobenství o Království; Kdo to vůbec je?

Stáhnout

MAREK 5 - 7 (mar_5 {0:00}; mar_6 {6:48}; mar_7 {16:15})

Legie; Kdo se mě dotkl; Talita kum; Prorok beze cti; Nic si s sebou neberte; Smrt Jana Křtitele; Pět chlebů a dvě ryby; To jsem já!; Co člověka špiní; Víra pohanské ženy; Efatha!

Stáhnout

MAREK 8 - 10 (mar_8 {0:00}; mar_9 {5:46}; mar_10 {13:34})

Sedm chlebů a pár rybek; Farizejský kvas; Vidíš něco?; Ty jsi Mesiáš; Ježíš, Mojžíš a Eliáš; Pomoz mé nevíře!; Nejmenší jsou největší; Co Bůh spojil; Kdo vejde do Království; Můžete pít můj kalich?; Bartimeus

Stáhnout

MAREK 11 - 13 (mar_11 {0:00}; mar_12 {5:16}; mar_13 {13:00})

Král na oslíku; Doupě lupičů; Boží víra; Jakým právem; O zlých vinařích; Čí je ten obraz?; Bůh je Bohem živých; Největší přikázání; Syn, nebo Pán?; Dva haléřky; Počátky porodních bolestí; Otřesná ohavnost; Příchod Syna člověka

Stáhnout

MAREK 14 - 16 (mar_14 {0:00}; mar_15 {11:13}; mar_16 {17:39})

Poslední pomazání; Poslední večeře; Getsemane; Před Veleradou; Neznám ho!; Před Pilátem; Golgota; Hrob ve skále; Není tu, vstal!; Do celého světa

Stáhnout