Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

DEUTERONOMIUM 1 - 3 (deu_1 {0:00}; deu_2 {8:50}; deu_3 {15:27})

POHLED ZPĚT: Odchod ze Sinaje; Ustanovení vůdců; Vyslání zvědů; Vzpoura v Kádeši; Marný pokus dobýt zem; Čtyřicet let na poušti; Porážka krále Sichona; Porážka krále Oga; Dělení zajordánského území; Mojžíš nepřejde Jordán

Stáhnout

DEUTERONOMIUM 4 - 6 (deu_4 {0:00}; deu_5 {10:20}; deu_6 {16:36})

Připomenutí smlouvy; Zákaz modlářství; Hospodin je Bůh; Útočištná města v Zajordání; HOSPODINOVA SMLOUVA: Deset přikázání; Mojžíš prostředníkem; Slyš, Izraeli

Stáhnout

DEUTERONOMIUM 7 - 10 (deu_7 {0:00}; deu_8 {5:50}; deu_9 {9:52}; deu_10 {16:18})

Vyvolený lid; Hospodin tě bude milovat; Nezapomeň na Hospodina; Tvrdošíjný lid; Desky podobné těm prvním; Co od tebe Bůh žádá

Stáhnout

DEUTERONOMIUM 11 - 14 (deu_11 {0:00}; deu_12 {6:07}; deu_13 {13:06}; deu_14 {17:23})

Láska a poslušnost; Místo, které si Bůh vyvolí; Výstraha před svůdci; Čisté a nečisté pokrmy; Odděluj desátek

Stáhnout

DEUTERONOMIUM 15 - 19 (deu_15 {0:00}; deu_16 {4:31}; deu_17 {9:23}; deu_18 {13:45}; deu_19 {17:46})

Rok promíjení dluhů; Zasvěcení prvorozených; Tři výroční slavnosti; Zákon o soudcích; Zákon o králi; Zákon o knězích; Zákon o prorocích; Zákon o útočištných městech; Zákon o svědcích

Stáhnout

DEUTERONOMIUM 20 - 24 (deu_20 {0:00}; deu_21 {3:40}; deu_22 {7:48}; deu_23 {12:39}; deu_24 {16:53})

Zákon o válce; Zákon o neobjasněné vraždě; Zákony o rodinném životě; Další zákony; Ochrana panenství; Ochrana čistoty shromáždění; Další zákony; Zákon o rozluce; Další zákony

Stáhnout

DEUTERONOMIUM 25 - 28 (deu_25 {0:00}; deu_26 {3:23}; deu_27 {7:25}; deu_28 {11:25})

Další zákony; Ochrana vdovy; Další zákony; Vyznání Izraele; Vyhlášení smlouvy; Požehnání poslušnosti; Prokletí neposlušnosti

Stáhnout

DEUTERONOMIUM 29 - 31 (deu_29 {0:00}; deu_30 {5:13}; deu_31 {9:31})

Závěrečná výzva; Vyber si život; POSLEDNÍ SLOVA: Pověření Jozuy; Pravidelné čtení Zákona; Budoucí neposlušnost Izraele

Stáhnout

DEUTERONOMIUM 32 - 34 (deu_32 {0:00}; deu_33 {9:25}; deu_34 {15:14})

Mojžíšova píseň; Mojžíšova závěť; Mojžíšova smrt

Stáhnout