Galatským

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

GALATSKÝM 1 - 6 (gal_1 {0:00}; gal_2 {3:16}; gal_3 {7:01}; gal_4 {11:26}; gal_5 {15:38}; gal_6 {19:19})

Žádné jiné evangelium; Bůh nikomu nestraní; Neodmítám tu milost; Skutky a víra; Zákon a zaslíbení; Boží dědicové; Bojím se o vás; Dvě smlouvy; Stůjte ve svobodě; Žijte duchem; Kristův zákon

Stáhnout