Daniel

Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

DANIEL 1 - 3 (dan_1 {0:00}; dan_2 {3:48}; dan_3 {12:31})

V KRÁLOVSKÝCH SLUŽBÁCH: Neposkvrníme se; Králův sen; Bůh zjevuje tajemství; Klanějte se zlaté soše; V ohnivé peci; Další králův sen

Stáhnout

DANIEL 4 - 6 (dan_4 {0:00}; dan_5 {7:25}; dan_6 {13:30})

Další králův sen; Ten strom jsi ty; Mene tekel; Ve lví jámě

Stáhnout

DANIEL 7 - 9 (dan_7 {0:00}; dan_8 {6:23}; dan_9 {11:40})

DANIELOVA VIDĚNÍ: Budoucí království; Otřesná vzpoura; Zhřešili jsme; Sedmdesát týdnů

Stáhnout

DANIEL 10 - 12 (dan_10 {0:00}; dan_11 {4:04}; dan_12 {13:18})

Byl jsem vyslán za tebou; Sever proti jihu; Bezbožný král; Poslední bitva; Vytrvej až do konce

Stáhnout