*Poznámka: Níže najdete i rozdělení na jednotlivé kapitoly.

GENESIS 1 - 5 (gen_1 {00:00}; gen_2 {5:12}; gen_3 {9:07}; gen_4 {13:27}; gen_5 {17:53})

NA POČÁTKU: Příběh nebe a země; V Boží zahradě; První hřích; Kain a Abel; Adamovo potomstvo

Stáhnout

GENESIS 6 - 10 (gen_6 {00:00}; gen_7 {3:40}; gen_8 {7:26}; gen_9 {11:20}; gen_10 {15:48})

Zkažená země; Postav si archu; Potopa; Nový začátek; Boží smlouva se stvořením; Sem, Cham a Jáfet; Původ národů země

Stáhnout

GENESIS 11 - 17 (gen_11 {00:00}; gen_12 {1:44}; gen_13 {5:25}; gen_14 {7:57}; gen_15 {15:48}; gen_16 {12:32}; gen_17 {15:50})

Bábel; Semovo potomstvo; Terachovo potomstvo; PRAOTCOVÉ: Odejdi ze své země; Abram v Egyptě; Rozchod s Lotem; Lotovo vysvobození; Melchisedech; Boží smlouva s Abramem; Izmael; Potvrzení smlouvy

Stáhnout

GENESIS 18 - 21

Tři hosté; Deset spravedlivých; Zkáza Sodomy; Lotovy dcery; Sára mezi Filištíny; Izák a Izmael; Studna přísahy

Stáhnout

GENESIS 22 - 24

Nejtěžší zkouška; Náchorovo potostvo; Pohřebiště v Hebronu; Izákovo ženění; 

Stáhnout

GENESIS 25 - 27

Abraham umírá; Izmaelovo potomstvo; Jákob a Ezau; Rebeka mezi Filištíny; Zápas o studny; Jákob uchvacuje požehnání; Ezauovo ženění

Stáhnout

GENESIS 28 - 31

Ezauovo ženění; Žebřík do nebe; Jákobovo ženění; Jákobovy děti; Jákobovo zbohatnutí; Útěk od Lábana; Mohyla svědectví

Stáhnout

GENESIS 32 - 35

Dvojí tábor; Tvé jméno bude Izrael; Setkání s Ezauem; Dína mezi Šechemskými; Návrat domů

Stáhnout

GENESIS 36 - 39

Ezauovo potomstvo; JOSEF A JEHO BRATŘI: Mistr snů; Juda a Támar; Josef v Egyptě

Stáhnout

GENESIS 40 - 43

Číšník a pekař; Faraonovy sny; Josef správcem Egypta; Jste špehové!; Budou jíst se mnou

Stáhnout

GENESIS 44 - 47

Stříbrný pohár; Já jsem Josef!; Neboj se jít do Egypta; V kraji Gošen; Egyptský hlad; Nepohřbívej mě v Egyptě

Stáhnout

GENESIS 48 - 50

Manases a Efraim; Jákobova závěť; Pochovejte mě k mým otcům; Pochovejte mě k mým otcům; Odpusť nám; Bůh vás odsud vyvede

Stáhnout

_______________

Jednotlivé kapitoly:

GENESIS 1

NA POČÁTKU: Příběh nebe a země

Stáhnout

GENESIS 2

V Boží zahradě

Stáhnout

GENESIS 3

První hřích

Stáhnout

GENESIS 4

Kain a Abel

Stáhnout

GENESIS 5

Adamovo potomstvo

Stáhnout

GENESIS 6

Zkažená země; Postav si archu

Stáhnout

GENESIS 7

Potopa

Stáhnout

GENESIS 8

Nový začátek

Stáhnout

GENESIS 9

Boží smlouva se stvořením; Sem, Cham a Jáfet

Stáhnout

GENESIS 10

Původ národů země

Stáhnout

GENESIS 11

Bábel; Semovo potomstvo; Terachovo potomstvo

Stáhnout

GENESIS 12

PRAOTCOVÉ: Odejdi ze své země; Abram v Egyptě

Stáhnout

GENESIS 13

Rozchod s Lotem

Stáhnout

GENESIS 14

Lotovo vysvobození; Melchisedech

Stáhnout

GENESIS 15

Boží smlouva s Abramem

Stáhnout

GENESIS 16

Izmael

Stáhnout

GENESIS 17

Potvrzení smlouvy

Stáhnout

GENESIS 18

Tři hosté; Deset spravedlivých

Stáhnout

GENESIS 19

Zkáza Sodomy; Lotovy dcery

Stáhnout

GENESIS 20

Sára mezi Filištíny

Stáhnout

GENESIS 21

Izák a Izmael; Studna přísahy

Stáhnout

GENESIS 22

Nejtěžší zkouška; Náchorovo potomstvo

Stáhnout

GENESIS 23

Pohřebiště v Hebronu

Stáhnout

GENESIS 24

Izákovo ženění

Stáhnout

GENESIS 25

Abraham umírá; Izmaelovo potomstvo; Jákob a Ezau

Stáhnout

GENESIS 26

Rebeka mezi Filištíny; Zápas o studny

Stáhnout

GENESIS 27

Jákob uchvacuje požehnání

Stáhnout

GENESIS 28

Ezauovo ženění; Žebřík do nebe

Stáhnout

GENESIS 29

Jákobovo ženění; Jákobovy děti

Stáhnout

GENESIS 30

Jákobovy děti; Jákobovo zbohatnutí

Stáhnout

GENESIS 31

Útěk od Lábana; Mohyla svědectví

Stáhnout

GENESIS 32

Dvojí tábor; Tvé jméno bude Izrael

Stáhnout

GENESIS 33

Setkání s Ezauem; Dína mezi Šechemskými

Stáhnout

GENESIS 34

Dína mezi Šechemskými

Stáhnout

GENESIS 35

Návrat domů

Stáhnout

GENESIS 36

Ezauovo potomstvo

Stáhnout

GENESIS 37

JOSEF A JEHO BRATŘI: Mistr snů

Stáhnout

GENESIS 38

Juda a Támar

Stáhnout

GENESIS 39

Josef v Egyptě

Stáhnout

GENESIS 40

Číšník a pekař

Stáhnout

GENESIS 41

Faraonovy sny; Josef správcem Egypta

Stáhnout

GENESIS 42

Jste špehové!

Stáhnout

GENESIS 43

Budou jíst se mnou

Stáhnout

GENESIS 44

Stříbrný pohár

Stáhnout

GENESIS 45

Já jsem Josef!

Stáhnout

GENESIS 46

Neboj se jít do Egypta; V kraji Gošen

Stáhnout

GENESIS 47

V kraji Gošen; Egyptský hlad; Nepohřbívej mě v Egyptě

Stáhnout

GENESIS 48

Manases a Efraim

Stáhnout

GENESIS 49

Jákobova závěť; Pochovejte mě k mým otcům

Stáhnout

GENESIS 50

Pochovejte mě k mým otcům; Odpusť nám; Bůh vás odsud vyvede

Stáhnout