1. Timoteovi

Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

1. TIMOTEOVI 1 - 6 (1tim_1 {0:00}; 1tim_2 {3:20}; 1tim_3 {5:21}; 1tim_4 {7:35}; 1tim_5 {9:49}; 1tim_6 {13:28})

Cílem přikázání je láska; Přišel spasit hříšníky; Modlitby za všechny lidi; Krásná práce; Tajemství zbožnosti; Buď příkladem; Prokazujte úctu; Kořen všeho zla; Chop se věčného života

Stáhnout