Sofoniáš

Zdroj obrázku: https://free.messianicbible.com/

SOFONIÁŠ 1 - 3 (sof_1 {0:00}; sof_2 {3:59}; sof_3 {7:19})

Přichází Hospodinův den; Výzva k pokání; Soud nad národy; Soud nad Jeruzalémem; Příslib spásy

Stáhnout