Leviticus

Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

*Poznámka: Níže najdete i rozdělení na jednotlivé kapitoly.

LEVITICUS 1 - 5

ZÁKON OBĚTI: Zápalné oběti; Moučné oběti; Pokojné oběti; Oběti za hřích; Oběti odškodnění

Stáhnout

LEVITICUS 6 - 9

Zákon o zápalné oběti; Zákon o moučné oběti; Zákon o oběti za hřích; Zákon o oběti odškodnění; Zákon o pokojné oběti; Zákaz tuku a krve; Kněžský podíl; Obřad pověření kněží; Zahájení kněžské služby

Stáhnout

LEVITICUS 10 - 13

Nepatřičný oheň; ZÁKON ČISTOTY: Čisté a nečisté pokrmy; Čistota  po porodu; Čistota pokožky; Čistota oděvu

Stáhnout

LEVITICUS 14 - 16

Očišťování malomocného; Čistota svateb; Intimní čistota; Den smíření

Stáhnout

LEVITICUS 17 - 21

ZÁKON SVATOSTI: Posvátnost krve; Posvátnost intimních vztahů; Svatost v životě; Svatost v životě; Svatost kněžství

Stáhnout

LEVITICUS 22 - 25

Svatost obětí; Svaté dny; Olej a chléb pro svatyni; Případ rouhání; Svaté roky

Stáhnout

LEVITICUS 26 - 27

Požehnání a prokletí; Dary zasvěcené Hospodinu

Stáhnout

_______________

Jednotlivé kapitoly:

LEVITICUS 1

ZÁKON OBĚTI: Zápalné oběti

Stáhnout

LEVITICUS 2

Moučné oběti

Stáhnout

LEVITICUS 3

Pokojné oběti

Stáhnout

LEVITICUS 4

Oběti za hřích

Stáhnout

LEVITICUS 5

Oběti za hřích; Oběti odškodnění

Stáhnout

LEVITICUS 6

Zákon o zápalné oběti; Zákon o moučné oběti; Zákon o oběti za hřích

Stáhnout

LEVITICUS 7

Zákon o oběti odškodnění; Zákon o pokojné oběti; Zákaz tuku a krve; Kněžský podíl

Stáhnout

LEVITICUS 8

Obřad pověření kněží

Stáhnout

LEVITICUS 9

Zahájení kněžské služby

Stáhnout

LEVITICUS 10

Nepatřičný oheň

Stáhnout

LEVITICUS 11

ZÁKON ČISTOTY: Čisté a nečisté pokrmy

Stáhnout

LEVITICUS 12

Čistota po porodu

Stáhnout

LEVITICUS 13

Čistota pokožky; Čistota oděvu

Stáhnout

LEVITICUS 14

Očišťování malomocného; Čistota svateb

Stáhnout

LEVITICUS 15

Intimní čistota

Stáhnout

LEVITICUS 16

Den smíření

Stáhnout

LEVITICUS 17

ZÁKON SVATOSTI: Posvátnost krve

Stáhnout

LEVITICUS 18

Posvátnost intimních vztahů

Stáhnout

LEVITICUS 19

Svatost v životě

Stáhnout

LEVITICUS 20

Svatost v životě

Stáhnout

LEVITICUS 21

Svatost kněžství

Stáhnout

LEVITICUS 22

Svatost obětí

Stáhnout

LEVITICUS 23

Svaté dny

Stáhnout

LEVITICUS 24

Olej a chléb pro svatyni; Případ rouhání

Stáhnout

LEVITICUS 25

Svaté roky

Stáhnout

LEVITICUS 26

Požehnání a prokletí

Stáhnout

LEVITICUS 27

Dary zasvěcené Hospodinu

Stáhnout