Jakub

Zdroj obrázku: https://katehanley.com/the-power-of-not-talking/

JAKUB 1 - 5 (jak_1 {0:00}; jak_2 {3:44}; jak_3 {7:35}; jak_4 {10:18}; jak_5 {13:00})

Zkoušky a pokušení; Ryzí zbožnost; Víra a předpojatost; Víra a skutky; Jazyk a oheň; Moudrost shůry; Pokorné zahrne milostí; Tři varování; Soudce přichází; Modlitba dokáže mnoho

Stáhnout