Job

Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

JOB 1 - 6 (job_1 {0:00}; job_2 {4:20}; job_3 {6:47}; job_4 {9:47}; job_5 {12:18}; job_6 {15:24})

PROLOG: Všiml sis mého služebníka?; Zlořeč Bohu a zemři!; UKRUTNÍ TĚŠITELÉ: Proč jsem nezemřel; Teď došlo na tebe; Kéž by mě Bůh zahubil

Stáhnout

JOB 7 - 12 (job_7 {0:00}; job_8 {2:36}; job_9 {5:04}; job_10 {9:10}; job_11 {12:00}; job_12 {14:25})

Kéž by mě Bůh zahubil; Hledej Boha; Jak bych se obhájil?; Naprav své srdce; Chci mluvit se Všemohoucím

Stáhnout

JOB 13 - 19 (job_13 {0:00}; job_14 {3:05}; job_15 {5:57}; job_16 {9:58}; job_17 {12:45}; job_18 {14:38}; job_19 {16:58})

Chci mluvit se Všemohoucím; Ohrožuješ zbožnost!; Udělal si ze mě terč; Světlo darebáka uhasne; Můj Vykupitel žije

Stáhnout

JOB 20 - 26 (job_20 {0:00}; job_21 {3:32}; job_22 {7:38}; job_23 {11:10}; job_24 {13:13}; job_25 {16:48}; job_26 {17:32})

Hrozný osud ničemů; Ničemové užívají života; Tvá vina je bezmezná!; Má žaloba je plná trpkosti; Kdo může být čistý?; Jen šepot o něm slyšíme

Stáhnout

JOB 27 - 31 (job_27 {0:00}; job_28 {2:45}; job_29 {6:12}; job_30 {9:12}; job_31 {13:07})

Trvám na své nevině; Píseň o skryté moudrosti; Jobova závěrečná řeč

Stáhnout

JOB 32 - 37 (job_32 {0:00}; job_33 {3:08}; job_34 {7:28}; job_35 {12:26}; job_36 {14:30}; job_37 {18:45})

ELIHU: Teď promluvím já!; Bůh převyšuje člověka; Bůh nedělá nic zlého; Bůh tě neslyší; Bůh je mocný; Bůh je nedosažitelný

Stáhnout

JOB 38 - 42 (job_38 {0:00}; job_39 {4:34}; job_40 {8:06}; job_41 {11:52}; job_42 {14:57}) 

BOHU TVÁŘÍ V TVÁŘ: Kdo to zatemňuje mé záměry?; Nemám co dodat; Máš sílu jako Bůh?; Dosud jsem o tobě jen slýchal; EPILOG

Stáhnout