David a Goliáš

Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

1. SAMUELOVA 1 - 3 (1sam_1 {0:00}; 1sam_2 {5:18}; 1sam_3 {13:26})

OD SAMUELA K SAULOVI: Vyprošené dítě; V Hospodinu se raduji; Elího synové; Proroctví proti Elího domu; Tady jsem!

Stáhnout

1. SAMUELOVA 4 - 8 (1sam_4 {0:00}; 1sam_5 {4:42}; 1sam_6 {7:24}; 1sam_7 {12:35}; 1sam_8 {16:25})

Ichabod; Truhla mezi Filištíny; Truhla se vrací; Soudce Samuel; Chceme krále!

Stáhnout

1. SAMUELOVA 9 - 12 (1sam_9 {0:00}; 1sam_10 {5:23}; 1sam_11 {10:26}; 1sam_12 {13:21})

To je ten muž; Proměněné srdce; Saul králem; Záchrana Jábeše; Samuelova korunovační řeč

Stáhnout

1. SAMUELOVA 13 - 15 (1sam_13 {0:00}; 1sam_14 {4:15}; 1sam_15 {14:12})

Saulovo selhání; Statečný Jonatan; Můj otec škodí zemi; Poslušnost je lepší než oběti

Stáhnout

1. SAMUELOVA 16 - 18 (1sam_16 {0:00}; 1sam_17 {4:30}; 1sam_18 {4:33})

OD SAULA K DAVIDOVI: Bůh se dívá na srdce; David a Goliáš; Saulova žárlivost

Stáhnout

1. SAMUELOVA 19 - 22 (1sam_19 {0:00}; 1sam_20 {4:16}; 1sam_21 {11:15}; 1sam_22 {14:07})

Ať zemře!; Smlouva s Jonatanem; David prchá k Filištínům; Všichni jste se spikli

Stáhnout

1. SAMUELOVA 23 - 26 (1sam_23 {0:00}; 1sam_24 {5:06}; 1sam_25 {9:13}; 1sam_26 {17:45})

V pouštních úkrytech; Já na tebe nesáhnu; Abigail; Nedotknu se pomazaného

Stáhnout

1. SAMUELOVA 27 - 31 (1sam_27 {0:00}; 1sam_28 {2:26}; 1sam_29 {7:22}; 1sam_30 {9:36}; 1sam_31 {14:40})

Znovu mezi Filištíny; Zítra budeš se mnou; Nesmí s námi do boje!; Davidova kořist; Saulova smrt

Stáhnout