Efeským

Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

EFESKÝM 1 - 6 (efe_1 {0:00}; efe_2 {3:29}; efe_3 {6:49}; efe_4 {9:41}; efe_5 {14:02}; efe_6 {18:12})

Chvála a sláva!; Abyste ho znali; Spaseni milostí; Pokoj vzdáleným i blízkým; Kristovo tajemství; Poznat jeho lásku; Jedno tělo, jeden Duch; Staré a nové já; Děti světla; Pán nikomu nestraní; Oblečte Boží zbroj

Stáhnout