Nehemiáš

Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

NEHEMIÁŠ 1 - 5 (neh_1 {0:00}; neh_2 {2:49}; neh_3 {7:27}; neh_4 {15:03}; neh_5 {18:10})

OBNOVA JERUZALÉMA: Modlitba královského číšníka; Vyslán do Jeruzaléma; Pojďme stavět; Obnova hradeb; Nepřátelské úklady; Odíráte své bratry!

Stáhnout

NEHEMIÁŠ 6 - 9 (neh_6 {0:00}; neh_7 {3:52}; neh_8 {12:22}; neh_9 {16:55})

Další úklady; Hradby dokončeny; Osídlení Jeruzaléma; OBNOVA BOHOSLUŽBY: Čtení Zákona; Kajícná modlitba

Stáhnout

NEHEMIÁŠ 10 - 13 (neh_10 {0:00}; neh_11 {5:22}; neh_12 {10:56}; neh_13 {18:36})

Smlouva poslušnosti; Osidlování Jeruzaléma; Kněží a levité; Zasvěcení hradeb; Chrámové odvody

Stáhnout