Ezechiel

Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

EZECHIEL 1 - 6 (eze_1 {0:00}; eze_2 {5:25}; eze_3 {7:10}; eze_4 {12:16}; eze_5 {15:27}; eze_6 {19:06})

SOUD NAD JERUZALÉMEM: Vidění Boží slávy; posílám tě k Izraelcům; Ustanovil jsem tě strážcem; Oblehni Jeruzalém; Boží břitva; Běda izraelským horám

Stáhnout

EZECHIEL 7 - 11 (eze_7 {0:00}; eze_8 {5:20}; eze_9 {9:14}; eze_10 {11:43}; eze_11 {15:36})

Je konec!; Vidíš, co páchají?; Projděte městem a bijte; Sláva odchází; Jako maso v hrnci; Opět vás shromáždím

Stáhnout

EZECHIEL 12 - 15 (eze_12 {0:00}; eze_13 {5:06}; eze_14 {9:58}; eze_15 {15:05})

Do vyhnanství, do zajetí; Už žádné odklady; Falešní proroci; Modly v srdcích; Noe, Daniel a Job; Neužitečná réva

Stáhnout

EZECHIEL 16 - 18 (eze_16 {0:00}; eze_17 {11:44}; eze_18 {16:58})

Nevěrná coura; Cedr, réva a dva orli; Proč máte umírat?

Stáhnout

EZECHIEL 19 - 21 (eze_19 {0:00}; eze_20 {2:27}; eze_21 {10:20})

Žalozpěv nad judským lvem; Dějiny vzpoury; Budoucí obnova; Proroctví proti Negevu; Boží meč)

Stáhnout

EZECHIEL 22 - 24 (eze_22 {0:00}; eze_23 {5:31}; eze_24 {13:59})

Hříchy Jeruzaléma; Ohola a Oholíba; Hrnec masa; Nebudete truchlit

Stáhnout

EZECHIEL 25 - 28 (eze_25 {0:00}; eze_26 {3:21}; eze_27 {7:41}; eze_28 {13:22})

SOUD NAD NÁRODY: Proti Amonu; Proti Moábu; Proti Edomu; Proti Filištínům; Proti Týru; Žalozpěv nad Týrem; Žalozpěv nad vládcem Týru; Proti Sidonu

Stáhnout

EZECHIEL 29 - 32 (eze_29 {0:00}; eze_30 {4:37}; eze_31 {9:30}; eze_32 {13:52})

Proti Egyptu; Den Egypta; Pyšný cedr; Žalozpěv nad faraonem; Farao v podsvětí

Stáhnout

EZECHIEL 33 - 36 (eze_33 {0:00}; eze_34 {7:05}; eze_35 {13:08}; eze_36 {15:49})

OBNOVA IZRAELE: Odvraťte se od svých cest; Měli mezi sebou proroka; Vy jste mé ovce; Soud nad Edomem; Izrael se vrátí; Dám vám nové srdce

Stáhnout

EZECHIEL 37 - 40 (eze_37 {0:00}; eze_38 {5:27}; eze_39 {10:11}; eze_40 {15:27})

Údolí suchých kostí; Jeden národ, jeden král; Gog ze země Magog; Gogova porážka; Vidění chrámového okrsku; Nový chrám

Stáhnout

EZECHIEL 41 - 44 (eze_41 {0:00}; eze_42 {4:49}; eze_43 {8:28}; eze_44 {13:46})

Nový chrám; Kněžské místnosti; Sláva se vrací; Oltář; Levitové a kněží

Stáhnout

EZECHIEL 45 - 48 (eze_45 {0:00}; eze_46 {5:25}; eze_47 {10:30}; eze_48 {14:52})

Svatý díl země; Výběr obětních dávek; Oběti při výročních slavnostech; Další předpisy pro vládce a lid; Chrámové kuchyně; Řeka života; Hranice země; Dělení země; Nový Jeruzalém

Stáhnout